» English

2013年8月アーカイブ

NARADA GANA SABHA

VEENA UTSAVAM
from September 16 - 25, 2013
at NGS Mini Hall, TTK Road, Chennai-600 018


Wednesday, September 18, 2013

7-05 to 7-35 PM:

Smt. N. Vijayalakshmi & Smt. Yuko Matoba (Japan)
Accompanists: Sri. Thanjavur Kumar & Sri. H. Sivaramakrishnan

 

 


このホームページ内の写真・原稿の無断使用・転載はご遠慮下さい。